banner isbank
  Marmaraereğlisi Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası hakem görevlendirmesi için tıklayınız.

6.Dönem 1.Kademe Satranç Antrenörlüğü Eğitimi

TSF Tekirdağ İl Temsilciliği, okullarda satranç temel eğitiminin verilmesinde görev alacak çalıştırıcıları yetiştirmek amacıyla 10 - 14 Ocak 2018 tarilhleri arasında Çorlu'da  1. Kademe Satranç Antrenörlüğü eğitimi vermeyi planlamaktadır.

Eğitim bitimindeki sınavda başarılı olanlar 1. Kademe Satranç Antrenörü unvanı alacaklardır. 

Eğitime katılım belgeleri yazıda belirlenen sıraya göre dizilip dosya içersinde teslim edilecektir. 1.Kademe Satranç Antrenörlüğü Katılım Şartları : 

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • Kursa başlama tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak
 • En az oynayacak kadar satranç bilgisinin olması
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak
 • 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son 3 yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sınırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak

1.Kademe Satranç Antrenörlüğü Katılım İçin İstenen Belgeler : 

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ( 2 adet fotoğraf ataç ile kimlik fotokopisine iliştirilmiş olacak, kesinlikle evraklarda ve fotoğraflarda tel zımba kullanılmayacaktır. Ayrıca erkek kursiyerlerden istenen fotoğraf, kesinlikle sakalsız ve kravatlı olmalıdır)
 • Kurs-vize-lisans ücreti yatırıldığına dair banka dekontu ( Kursa katılacak adaylar, 365 TL yatıracaktır. Bu ücretin 250 TL ' si kurs ücreti + 75 TL ' Si vize ücreti + 40 TL ' si  sporcu lisansı ücretidir. Sporcu lisansına sahip olan kursiyerler 40 TL lisans ücreti ödemeyeceklerdir)
 • Diploma Sureti (Tüm kursiyerler Noter onaylı, Üniversite öğrencileri okullarından ıslak imzalı kaşeli öğrenci belgesi verebilirler)
 • Savcılıktan sabıka kaydı (E-devlet kabul edilebilir )
 • Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza yazısı (aslı)
 • Sağlık Raporu ( Herhangi bir sağlık kurumundan alınabilir)
 • Dilekçe (Açık Adresli, telefon ve e-posta adresi yazılı)
 • Sporcu lisansı çıktısı (Eğer daha önceden sporcu lisansına sahip ise)
NOT : Yukarıda belirtilen evraklar, en üst sırada nüfus cüzdanı fotokopisi olacak şekilde alt alta sıralı bir şekilde dizildikten sonra dosyalanarak teslim edilecektir. Eksik evrakı olanların başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.

NOT : Kursa katılmak isteyenlerin aşağıda yazılı belgeleri en geç 5 Ocak 2018 Cuma akşamına kadar TSF Tekirdağ - Çorlu Temsilcisi Ercan Ekinci'ye elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İrtibat Telefon : 0 535 925 32 79 (16:00'dan sonra)

1.Kademe Satranç Antrenörlüğü Eğitimi Önemli Tarihleri : 

Eğitim Başlama Tarihi :
10 Ocak 2018
Eğitim Bitiş Tarihi :
14 Ocak 2018
Başvuru Başlama Tarihi : 28 Aralık 2017
Başvuru Bitiş Tarihi :
5 Ocak 2018

1.Kademe Satranç Antrenörlüğü Eğitimi İçin Banka Hesap Bilgileri : 

Kursiyerler, eğitim ücretlerini federasyonun İş Bankası Ankara Şubesine yatıracaktır.

IBAN :
TR72 0006 4000 0014 2006 2992 30


 

Banner - Market

tsf market_ban

Günün Sorusu Modülü

Bilgi Sistemleri Modülü

banner lisans
banner ukd
banner elo
banner akademi